Fritidskonsulent i tværkulturelt arbejde

Vagn Christensen


Lindevænget 39
8600 Silkeborg
Email: vagn@elat.dk
Tlf. 2063 0408

Lidt om mig selv 

Jeg er 53 år, gift med Hanne og har 2 børn på 16 og 17 år. Jeg blev under min uddannelsen til socialpædagog optaget af de nye flygtninge, som i 80-erne kom til Danmark og dette blev til et mangeårigt engagement som flygtningemedarbejder i Indre Mission, som sluttede i 2005.

Min vision i dag er, at vi skal nå den største muslimske minoritetsgruppe i Danmark med evangeliet om Jesus, og jeg tror på, at Indre Mission og lutherske menigheder i Danmark kan bidrage til at dette skal lykkes.

En anden interesse er persontransport, som har givet mig mulighed for i dag at leve af at være lokomotivfører.

Jeg kan tilbyde....

Indenfor Midt- + Østjylland (dvs.: Herning, Viborg, Ikast-Brande, Silkeborg, Favrskov, Århus, Skanderborg og Horsens Kommune) kan jeg tilbyde....

Mine fokusområder som fritidskonsulent for tværkulturelt arbejde
Forkyndelse
Tværkulturelt arbejde 

Emner jeg gerne vil bruge i forbindelse med møder og kurser: